Bedemgrad

Bedemgrad je srednjovjekovni utvrđeni grad na Krndiji iznad sela Gradca. Osovljen je na visini od 407 metara, na teže pristupačnoj i istaknutoj vulkanskoj hridini. Ispod nje se, u južnom podnožju, nalazi stara antička prometnica. Smatra se da je ona povezivala mjesto nedaleko Požege (Incero) s područjem današnjih Našica (Stravianis) i veliki antički grad na mjestu današnjeg Osijeka (Mursa).

Na ovom području pronađena su tri značajna i zanimljiva nalaza iz razdoblja antike (zavjetna ara ili žrtvenik, nadgrobni spomenik i rimske cigle s oznakom II. Rimske legije)

Povijest

Prvi vlasnici i graditelji Bedemgrada su plemići iz ugarske obitelji Aba-Khan. Kao kasniji gospodari spominju se slavonski plemići Lackovići, Gorjanski, Iločki. Tvrđava je podignuta u XIV. Stoljeću, okružena je s dva prstena gradskih graba. Od ovog grada danas se iznad površine uočava tek mali dio obrambenog zida i svojom visinom još uvijek vrlo impresivna ulazna kula. Pretpostavlja se da je imala šest razina, a jedinstvena je u cijeloj kontinentalnoj Hrvatskoj po svojim sačuvanim strijelnicama. Struktura zida pojačana je na uglovima pravilnim, glatkim i razmjerno velikim, klesanicama. Turci su je osvojili 1541. godine i od tada počinje njeno propadanje. U povijesnim izvorima ovaj se lokalitet naziva i Gradina, Našička ruševina, Našička razvalina.

Ispod ruševine prolazi Našički planinarski put (NPP) i Našička geološka staza (NGS). Kako bi se posjetiteljima staze, planinarima i izletnicima omogućio bolji pristup, razgledanje ruševine u upoznavanje njene prošlosti, na lokalitetu Bedemgrad uređeno je izletište sa stolovima, klupama i ognjištem. Radove na čišćenju korova i gustog raslinja kojim je ruševina bila prekrivena izveli su u proljeće 2003. članovi Planinarskog društva «Krndija» Našice, uz pomoć Turističke zajednice Grada Našica, Zavičajnog muzeja Našice, J.P «Hrvatskih šuma» – Uprave šuma Podružnica Našice.

Galerija